Vad händer just nu i Unicorn fabriken? Jo massor!

Vad händer just nu i Unicorn fabriken? Jo massor!


Confidus Venture Partners har valt att bygga unicorns och vi är med hela vägen. Vi adderar kompetens och kraft till grundarteamet på ett sätt så entreprenöreerna ser oss som en del av teamet.


Just nu jobbar vi bla stenhårt med transformerande strukturarbete i båda våra bolag. Detta arbete ligger på en otroligt hög nivå och detta kommer ta båda bolagen till en helt ny platå och plattform att skala upp från. Några extra spännande projekt är:


1. Bygga en balansräkningsstruktur där vi optimerar finansieringen av bolagen

2. Omstrukturera EvoluteIQ och flytta hem bolaget till Sverige samtidigt som vi köper det amerikanska mjukvarubolaget bolaget som äger och har byggt den enastående teknik som bolaget vilar på.1. Confidus har kapacitet, förtroende, styrka och kompetens att attrahera olika typer av kapital. Vi jobbar med:

Aktiekapital

Senior finansiering

Efterställd finansiering


Just nu är vi mitt i ett spännande och intensivt skede som vi landar innan årsskiftet i båda bolagen. Vi jobbar aktivt med alla dessa tre verktyg och bygger superstarka bolag riggade för scale up.


Confidus har byggt och fortsätter att bygga partnerskap med finansieringspartners såsom stora banker som SEB, Nordea, Swedbank samt DnB Nor, men vi jobbar även med nya vassa finansieringsformer som uppstått de senaste åren. Flera kan nämnas men en av de mer spännande ny finansieringsformerna är det vår partner Round2Capital gör, ensam i Europa är dom med detta. Revenue based financing. Otroligt spännande att lägga ovanför billigt bankkapital i balansräkningen. Tillväxtkapital för scale up så vi kan balansera utspädningen och samtidigt gasa på med tillväxten. Vi för även dialoger med andra typer av lånefonder.


Efter finanskrisen 2008 har alla stater skärpt kraven på att banker enbart skall operera med väldigt låg risk. Detta har lett till en fullständig explosion av finansieringsformer för att finansiera bolag. Olika spelare och modeller passar olika bra i olika faser i ett bolags utveckling. Confidus Venture Capital har kompetensen och förtroendet att jobba med alla dessa former.2. Omstruktureringen av EvoluteIQ är även det otroligt värdeskapande. Vi flyttar bolaget från Brexit UK in i EU och Sverige. Den minskade risken i detta är uppenbar men endast en bieffekt. Den stora vinsten är att vi kan komma åt kapitalmarknaderna i Norden på ett helt annat sätt med Confidus Venture Capitals tyngd. Vi optimerar koncernen med helägda dotterbolag i UK, Indien samt Kalifornien. Denna struktur tillsammans med den superstarka finansieringen riggar bolaget för en A runda under året!